Odporúčame sledovať webstránky:


1. https://behaj.me/ 
hlavne sekciu: harmonogram tréningov, termínovka

2.
 https://statistika.atletika.sk/kalendar

3. zahoracka.sk – sekcia: ZDBP 2020
4. https://www.detskaatletika.sk/preteky 

- tie to stránky sú dôležité, dajú sa tam pozrieť výsledky, termíny pretekov.