Harmonogram tréningov

 

 Starší žiaci 2014 a starší

Pondelok - 17:00 - 18:10

Štvrtok - 17:00-18:10

Mladší žiaci 2017 a starší

Pondelok - 16:00- 17:00

Štvrtok - 16:00- 17:00

PRÍCHOD NA TRÉNING VŽDY 10 min PRED ZAČATÍM TRÉNINGU !!!

 

V prípade zlého počasia, (telocvičňa SOŠ Stará Turá - info vždy v daný deň do 14:00 kde sa bude konať tréning).