Členské  Detská a mládežnícka atletika Stará Turá od 1. 1. 2020:
25,- Eur / 1 mesiac 

- deti ktoré prídu do klubu ako nový majú prvé 4 tréningy ZDARMA !!!


- členské sa platí kvartálne ( 3.mesiace na raz )


Účet SLSP - Detská a mládežnícka atletika Stará Turá

IBAN: SK7309 0000 0000 5172497693
Variabilný symbol = poznámka: meno a priezvisko


ČLENSKÉ POPROSÍM UHRADIŤ NA ZAČIATKU MESIACA DO 5 DŇA V MESIACI.