Každý tréning od 28.9.2020 sa budeme pripravovať na súťaž. Dátum disciplín sa dohodneme na tréningu.

Pre overenie tejto dôležitej zložky športovej etiky, môžu byť výkony súťažiacich detí preverené koordinátormi Detskej atletiky.

Priebeh súťaže:

Trojboj žiakov atletických prípraviek bude prebiehať takmer 2 mesiace a to od 7.9. do 31.10.2020 Disciplíny:

• Člnkový beh 4x10m

• Odhod medicinbalom obojruč zdola vpred

• Beh na 600m

Propozície.