Kvôli hrozbe nákazy koronavírusom sa MORAVSKO-SLOVENSKÝ BEŽECKÝ POHÁR ruší časť v Českej republike pre náš klub. Sú tam naplánované štyri preteky, ktorých sa bohužiaľ nezúčastnime. Budeme čakať ako sa pohár bude ďalej bežať. Všetko je bohužiaľ v riešení ako to bude. Ak budeme mať nové informácie od usporiadateľov tak hneď to zverejním v sekcií Novinky !

Budeme dúfať, že sa usporiadateľom podarí zorganizovať na hradné preteky aby sa pohár mohol do behať.