Rok 2020 bol dosť ťažký čo sa týka spoločných pretekov. Stále sme bojovali s vírusom - Covid 19. Tento vírus je veľkým strašiakom pre celý národ. Ale my, ako klub, v spojení s rodičmi, sme zvládli všetky nástrahy. Bojovali sme a spájali sily, aby náš klub napredoval a trénoval podľa opatrení stanovenými RÚVZ.

Rok 2021 sme začali tiež v obavách čo bude ďalej s naším klubom. Ale nevzdali sme sa a podarilo sa nám nakoniec usporiadať preteky v našom meste Stará Turá. Tieto preteky boli len interné. Zúčastniť sa mohli len deti, čo boli v klube. Tých máme 35, čo je fantázia.

Za pomoci sponzorov, rodičov, trénerov a pána fotografa sme pripravili podmienky na to, aby sa mohli uskutočniť preteky : 1.ročník Športový deň. Tieto preteky boli urobené s myšlienkou utužovať vzťahy rodín a detí. Samozrejme všetci súťažili v 100% nasadení. Pretekalo sa v disciplínach : 60 m, 100 m, 200 m.

Deti ako rozcvičku malí disciplíny, ktoré máme z Detskej atletiky : hod Vortexom, prekážková dráha, skok z miesta, švihadlo.....Dalo by sa o tom veľmi veľa písať, ale ako sa hovorí " lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť ".

Ak sa chcete viac dozvedieť o našom "Športovom dni" pozrite si FB odkaz: https://www.facebook.com/StaraTuraDetskaAtletika/posts/324184822625622