Nudzový režim COVID - 19 - Kulturák Papraď 

     

Deň - Pondelok - 1. skupina 16:00-17:00, 2.skupina 17:10-18:10

               Streda - 3. skupina 16:00-17:00, 4.skupina 17:10-18:10

              Štvrtok - 5. skupina 16:00-17:00, 6.skupina 17:10-18:10

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Staršie žiactvo 2013 a starší

Pondelok - 16:00 - 17:30

Štvrtok - 16:00-18:00

Mladšie žiactvo 2015 a starší

Pondelok - 16:00- 17:30

Štvrtok - 16:00- 17:00

 

V prípade zlého počasia, (telocvičňa ZŠ, Hurbanova ulica 128).